ClearX Logo

Обща покупка на климатици

Асоциацията е учредена в края на 1998г. под името Българска национална асоциация на потребителите. От началото на 2010 година наименованието на асоциацията придобива името Българска национална асоциация АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ.

Основните цели на асоциацията са да защитава правата и интересите на потребителите чрез:

  • предоставяне на информация, която подпомага потребителите да се ориентират в пазарната среда.
  • съдействие при нарушени права и интереси-консултиране и помощ при рекламации, при водене на съдебни дела или съдействие при извън съдебни процедури /помирителни комисии/
  • усъвършенстване на законодателството - защитава интересите на потребителите при промени в законодателството.

Контакти:

Имейл за връзка и въпроси относно колективната покупка: klimatici2023@aktivnipotrebiteli.bg
Телефон: +359884238144

За контакти с асоциацията:

София 1504 ул. “Врабча” № 26 тел. 02/989 01 06 тел./факс 02/989 01 07 bnap@bnap.org

Научете повече на:

aktivnipotrebiteli.bg

Youtube

Tiktok

Facebook