ClearX Logo

Обща покупка на климатици

Политика за поверителност

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защита на личните данни при участие в кампания за закупуване на климатик. Администратор на лични данни: Българска национална асоциация „Активни потребители”, ул. „Врабча”№26, София; електронна поща: bnap@bnap.org; Като оператор на уебсайта www.obstapokupka.online , Асоциация „Активни потребители” разбира значението на защитата на Вашите лични данни и уважава поверителността Ви. Ние се грижим за Вашите данни с внимание. Ние ценим Вашето доверие в нашата организация и затова гарантираме Вашата сигурност и поверителност при използването и обработването на Вашите лични данни. Ние събираме и обработваме Вашите лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и приложимото законодателство за защита на данните въз основа на съгласието, което сте дали чрез регистрация на https://obstapokupka.online.

I. КАКВИ ДАННИ СЪБИРАТЕ ЗА МЕН, ЗАЩО ГИ СЪБИРАТЕ И КАКВО Е ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ?

(1) Регистрация за колективна покупка Кой и защо: При регистрация за колективна покупка трябва да въведете име, фамилия, имейл адрес и телефон. Тази информация е задължителна за успешна регистрация и се обработва за следните цели:

 • за да Ви държим в течение за всички значими събития по време на процеса за колективно закупуване,
 • да Ви изпращаме статии и друга информация за колективната покупка,
 • за да Ви предоставим актуална информация относно офертата за колективна покупка,
 • за да Ви предоставим специален код, който ще Ви позволи да упражните правото си да закупите услугата при условията на колективната покупка от доставчика на услуга по Ваш избор,
 • за да Ви предоставим информация и помощ за това как да се регистрирате и участвате в колективни покупки,
 • за да сключите своя договор за покупка с избрания от Асоциация „Активни потребители” доставчик на услуги,
 • за да разберем дали сте доволни от колективната покупка,
 • за предоставяне на актуална информация относно други кампании за колективно закупуване, които ще бъдат организирани от Асоциация „Активни потребители” в рамките на проекта CLEAR-X.

Всеки път, когато посещавате уебсайта, можете да използвате Вашето потребителско име и парола за достъп до Вашия потребителски профил. Потребителското име и паролата са ясно дефинирани и свързани с данните, които въвеждате. Правно основание: обработването на лични данни за горепосочените цели се основава на законите на Република България. С регистрацията си за колективно пазаруване Вие и Асоциация „Активни потребители” сключвате неформален договор - Асоциация „Активни потребители” става Ваш представител в кампанията за колективна покупка. Данните, които предоставяте по време на регистрацията, са необходими на Асоциация „Активни потребители”, за да Ви информира за напредъка на колективната покупка, да ви изпрати оферта от доставчика(ите) и специален код, който да използвате при покупката. По време на кампанията, след като сте изразили желание да закупите услугата, Асоциация „Активни потребители” ще предаде Вашите данни на доставчика(ите), за да позволи на доставчика(ите) да сключи договор за покупко-продажба с вас. Ние не носим отговорност за грешки, спорове или щети, произтичащи от неправилно въведена информация. За колко време: ще съхраняваме Вашите данни в продължение на 5 години след края на проекта CLEAR-X (договор за финансиране на CLEAR-X: Европейска комисия, Европейска изпълнителна агенция за климатична инфраструктура и околна среда, Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Договор № 101033682).

(2) Записване за бюлетините на Асоциация „Активни потребители” Какво и защо: когато се регистрирате за колективно закупуване, можете да поставите отметка в квадратчето, за да се съгласите да получавате бюлетини, известия и оферти от Асоциация „Активни потребители”. Вие също така се съгласявате, че Асоциация „Активни потребители” може да ви изпраща бюлетини с информация за други кампании за колективна покупка, планирани след тази кампания за колективно закупуване. В този случай използваме имейл адреса, който въвеждате в онлайн формата, както и датата и часа на регистрация. Ние обработваме тези данни, за да ви информираме за нашите дейности и за да запишем Вашето съгласие за получаване на такава информация. Правно основание: обработването на лични данни за горепосочените цели се основава на законите на Република България. Ние не носим отговорност за грешки, спорове или щети, произтичащи от неправилно въведена информация. Колко време: докато не се отпишете от услугата за уведомяване. Можете да се отпишете от бюлетина по всяко време, като щракнете върху забележимата връзка в имейла, който получавате, или като изпратите имейл на klimatici2023@aktivnipotrebiteli.bg.

(3) Посещение на уебсайта Какво и защо: всеки път, когато посетите www.obstapokupka.online, данните (напр. IP номер - номер, който идентифицира отделен компютър или друго устройство в Интернет) се съхраняват автоматично на уеб сървър. Начинът, по който работи мрежата е, че определена информация за посещенията на уебсайт (като IP номер, версия на браузъра, час на посещение и т.н.) се регистрира на уеб сървъра, който хоства уебсайта. Операторът обработва събраните данни отделно и не ги свързва с други данни. Целта на тези процедури е да се гарантира мрежова и информационна сигурност, т.е. да се даде възможност за откриване и предотвратяване на неоторизиран достъп, който може да компрометира наличността, целостта и поверителността на личните данни, съхранявани или предавани, както и сигурността на свързаните услуги, достъпни чрез такива мрежи и системи. Правно основание: обработването на лични данни се основава на законите на Република България.

Колко време: данните се съхраняват в продължение на 30 дни след посещението на уебсайта.

II. ЩЕ БЪДАТ ЛИ ПРЕДАВАНИ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ?

Освен нас, единствените други лица, които имат достъп до Вашите лични данни, са нашите партньори обработващи данни, които са в договорни отношения с нас. Те поддържат и хостват нашите уебсайтове, помагат ни при техническото изпълнение на кампанията. Обработващите по договор действат според нашите инструкции и не могат да използват личните Ви данни за други цели. В съответствие със законодателството на Република България, ние няма да изпращаме Вашите данни на трети страни, различни от нашите партноьри, които обработват данни. Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени към доставчика(ите) на услугата, избран(и) по време на кампанията и сключил(и) договор с Асоциация „Активни потребители”, за да могат да Ви направят оферта и в случай на успешен избор да сключат договор за продажба с вас. Ние няма да продаваме или използваме Вашите данни по никакъв начин, освен за целите, изрично посочени в този документ.

III. ПРЕХВЪРЛЯТЕ ЛИ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ?

Ние използваме система, предоставена от американския доставчик на услуги Neverbounce за регистрационния формуляр, който проверява дали имейл адресът, въведен от лицето, е безопасен за използване. Тази услуга не позволява на потребителите да се регистрират с невалиден имейл адрес. Също така използваме Sendgrid, платформа, управлявана от американска компания, за изпращане на бюлетини. Поради горепосочените причини личните данни (имейл адреси) се изнасят в САЩ за регистрация и препращане на имейл съобщения на ограничено основание, само за посочените цели. Освен това бяха приети мерки за легитимиране на използването на тези доставчици на услуги, като например използването на SCC и провеждането на оценка на въздействието върху международния трансфер на данни.

IV. ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ

Ние спазваме законодателството на Република България, когато обработваме и управляваме Вашите лични данни. Ще използваме организационни, технически и други подходящи процедури и мерки, за да защитим Вашите лични данни срещу неоторизиран достъп, унищожаване, промяна или загуба и срещу неправомерно обработване.

V. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Можете да оттеглите съгласието си за обработка и използване на Вашите данни по всяко време. В този случай ние съответно ще предотвратим използването на вашите лични данни. Ние гарантираме Вашето право на:

 • достъп до информация относно използването на Вашите лични данни: при поискване от Ваша страна ще Ви предоставим достъп и извлечение от Вашите лични данни, достъпни за нас. По Ваше искане можем също така да Ви предоставим информация за целта на обработването, видовете лични данни, за които се отнася, и периодите на съхранение; ще Ви предоставим списък на потребителите, на които са били разкрити личните данни, като посочим кога, на какво основание и с каква цел са били използвани;
 • коригиране на неверни лични данни;
 • ограничаване на обработката на Вашите лични данни, напр. ако възразите срещу изтриването им и поискате само ограничаване на използването им;
 • право на възражение, ако Вашите данни се обработват за целите на легитимен интерес;
 • право на изтриване: можете да поискате изтриване на вашите данни, ако например вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин, или ако оттеглите съгласието си;
 • преносимост на данните: имате право да прехвърлите вашите данни на друг администратор; за тази цел ние сме длъжни да Ви ги предоставим в структуриран, често използван и цифрово четим формат. Когато е технически осъществимо, имате право да прехвърлите Вашите лични данни директно от един администратор на друг.

Можете да упражните всички горепосочени права, като изпратите заявка до klimatici2023@aktivnipotrebiteli.bg или по обикновена поща до ул. „Врабча” 26, София. Ако смятате, че обработката на Вашите лични данни е в нарушение на приложимото законодателство, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, София 1592 (https://www.cpdp.bg/index.php).